روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

ارتفاعات «مله تاوگ»نهال کاری شد.+گزارش تصویری

روز پنج شنبه مورخ 7/2/91 باحضور تعدادی از جوانان علاقه مند روستای خانقاه وهمکاری انجمن مبارزه با اعتیاد وگروه کوهنوردی تعداد 110 نهال شامل بند وگلابی (آمرود)درارتفاعات معروف به مله تاوگ ومسیر راه هانه شیخ حسن غرس گردید.

دراین حرکت گروهی ،که با شرکت کارشناسان منابع طبیعی استان ،آقایان مهندس صنیعی مسئول روابط عمومی اداره کل وسیروس صفری کارشناس روابط عمومی برگزار شد دررابطه با اهمیت حفظ منابع طبیعی (جنگل ومرتع)وحفظ خاک نکاتی بیان گردید.

شایان ذکراست که این امرخیرنیز درادامه نهال کاری حاشیه قبرستان سال گذشته صورت گرفت .

گفتنی است شرکت جوانان واهالی روستای مذکوردرحفظ منابع خدادادی ،نشان دهنده اهمیت مشارکت مردم  وضرورت اجرای این طرحها است که نتیجه آن نیزرشدوگسترش درختان جنگلی وجلوگیری از آتش سوزی وقطع درختان دراین سالهااست که طبیعت زیبای روستا را دوچنان کرده است.

درپایان به همه شرکت کنندگان به رسم یادبود وقدردانی هدایایی اهدا گردید.
باتشکراز آقایان:ماجدمرتضائی ورحیم رحمانی به خاطرارسال تصاویر

تاریخ ارسال: شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 01:46 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر