روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

حکایت سنگفرش روستای ما


به تاسی از رسول مکرم اسلام که فرموده اند:«من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق »،نخست از تمامی عزیزانی که درسنگفرش نمودن روستا زحماتی را متحمل شده اند تقدیرنموده وبرایشان ازخداوند متعال سربلندی وعزت را خواهانیم بدون شک این طرح ارزشمند چهره روستا را دگرگون نموده وجذابیت خاصی را ایجادنموده است دراین میان تلاشهای شبانه روزی اعضامحترم شورای اسلامی ودهیارزحمتکش وروسای سابق وفعلی بنیادمسکن آقایان عبدی ورضایی برکسی پوشیده نیست .باید نیمه پرلیوان راهم ببینیم وعینک بدبینی را از چشم به دور کنیم ولی دراین میان عیب ونقصهایی هم وجوددارد که انشاالله باهمفکری وهمکاری ومساعدت همگان مرتفع خواهد شد.

جادارد یادی بکنیم از مهمان نوازی اهالی وبرخورد مناسب مردم روستا با مجریان وکارگران طرح ،دبه اقرار خود آن عزیزان درمیان تمامی روستاهای همجوار ی که این طرح اجرا گردیده است کم  نظیر بوده اند.پس این مردمان شایسته بهترینها هستند.

هنوز شش ماه نگذشته بود...

هرچند مسئولین محترم دربازدیدهای مکرری که خودداشته اند واقعیت امررا مشاهده نموده اند اما تصاویر خود گویای همه چیزاند.به راستی ایراد کارکجاست؟!!!

به نظر بنده دربرخی نقاط به علت بارسنگین مسیروحمل ونقل وایاب وذهاب ماشینهای سنگین بایستی توجه بیشتری می شد وکارشناسی شده طرح اجرا می گردید. وطرف دیگر قضیه هم خود مائیم باید درنگهداری ومراقبت از سنگفرش کوچه ومحله خود دریغ نورزیم وهمیشه منتظر مسئولین نباشیم که جهت تعمیر آن دست به کار شوندمی توان با اندکی ازخودگذشتگی واراده نقاط تخریب شده را ترمیم نمود،به قول معروف «چون تورا نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور»ماهم با همت وخیرخواهی که ازاین مردم دیده ایم انشاالله این نیز درست می شود.

 
تاریخ ارسال: جمعه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 11:01 ق.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر