روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

صعوددوازدهم


شرکت کنندگان:نزدیک به30نفرازاهالی روستای خانقاه

زمان:جمعه 4فروردین ماه نودویک

ساعت حرکت:7/30صبح

ساعت بازگشت:12 صبح

عکاس:پرویزباباییتاریخ ارسال: شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 11:29 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر