X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

تضمینی برمثنوی های مولوی کرد(تی هه لکیش)


 سیدرحمان محمودی /کارشناس ارشدزبان وادبیات فارسی

 

خه یلیون ه ن وه فای دلبه ریت مه رده ن

تو غه یروو جه فای  هیچت نه که رده ن

دلت به وینه ی به فراوان سه رده ن

راسم پی واچه دلت پر ده ردن

یاخوعار ته ن دوس وه یاد که رد ه ن

*******

جه دووری بالات عه قل شی نه د ه س

به شیتم  زانا قه و موو  دوسو و که س

هانام هه ر لاوتون بو به فریاد ره س

دل ره قی تا که ی ئیتر وه سین وه س

والله جه دووریت هابیم وه قه قنه س

*******

ئاوه خته ماوات که وت ولاتی ی دوور

دلم مه سوو چو چون کووره ی ته نوور

په ری دیدارت دل بیه ن زه روور

وه الله سوتانی چون ئاوری سوور

بیم سورمه ی سو بحان ئاورد ه ی کوی توور

*******

که م بوزه م ئازیز جومله ی دل ریشان

من بی تو هه رگیز باده م نه نوشان

چوون سیای چه مت من سیام پوشان

دیده ت یا نوورت بابه یو یوشان

وه فراوان چوون سه یل نه دیدم جوشان

********

شنوی په یامت مه یو چیش بیه ن

چه مت غه یروومن یوته رش دیه ن

دیده م دیدارت نه ده سش شیه ن

مه نعش مه که روو هیچ نوورش نیه ن

ئه لبه ت سه عادت ستاره ش نیه ن

******

جه سه نگ دلی ویت عومرت داوه باد

ویت وسته ن یاگی ره نجه که ی فه رهاد

چیش سه ر شان ئاما (سامانیان ووماد)

دو نیا بی وه فان تومه که ربیداد

فه له ک نما زوهیچ که س خاتر شاد

******

ئازیز دلوومن خاروو خه س نیه ن

تا نه ش مه شانه خوبی که س نیه ن

غه یر جه یادی ئه و په ی من که س نیه ن

هه ی دل به تومه ن مه دحش به س نیه ن

خاتر داریش که ر وینه ی که س نیه ن

                    ********

این ابیات نیز از نامبرده است:

تو ئامه ی واتم زوو مه پرانی دیقیم

گنانی شونه و جا پا یمو ره فیقیم

تو ئا مه ی په ی ره دیفوو شیعره کانم

مه نازوو ئیسه په ی شیعری ده قیقیم

به لام ئیسه مه راقی ناقم گیرا

زووخاوی که  وتی لی فکری عه میقیم

تو نامه ینه ده ست یاووبه ده ستیم

په نه م واچان  مواره ک بوره فیقیم

******

په ریشانم تا ئه وکاته ده نگی نازی توده بیستم

تو ئاوی حه یاتی منی زورده میکه فانی و نیستم

سویند ت ئه ده م به جوانی خوت یه ک جاربه ناز بلینم به

جاریک بلی خوشم ئه ویت صه د بار ئه لیم خوشه ویستم

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 06:02 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر