روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

نشست اعضای شورا ودهیاربا جمعی ازمعتمدین محلی

بنا به دعوت قبلی جلسه کمیته هماهنگی سفرمقام معظم رهبری توسط شورای اسلامی ،دهیاروتعدادی ازمعتمدین محلی درتاریخ دوشنبه مورخه 90/7/18 راس ساعت 8شب درمحل مسجدالنبی برگزارگردید.

جلسه باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید توسط برادر حشمت حسینی آغازشد سپس دهیاربه عنوان دبیر جلسه ضمن خیرمقدم وتشکرازحضورآنان هدف ازتشکیل جلسه رااستقبال ازرهبرمعظم انقلاب درسفربه شهرستان پاوه واعلام آمادگی مردم دراین خصوص رابیان نمودوازحاضرین خواست مشکلات روستا رابیان وآنها را جمع بندی نمایند.

آنگاه امام جمعه محترم اعلام آمادگی نمود که درنماز جمعه این مهم را اطلاع رسانی نموده ودیگرحاضرین نیز درجلسه بویژه اعضای محترم شورای اسلامی آمادگی خودرادراین خصوص اعلام نمودندومطالب مشکلات روستارا به صورت پرسش وپاسخ بیان نمودندودرنهایت مواردزیر جهت اقدام به بخشداری ارسال گردید:

1-مقررگردید جهت تهیه زمین ایستگاه گازدرمحل سرباورتعدادی ازاهالی باشوراودهیارهمکاری نمایند.

2-مقررگردید این افرادشورا ودهیاررا درپیگیری مشکل آب وفاضلاب روستا جهت تامین اعتبار همکاری لازم را انجام دهند.

3-مقرگردید جهت رفع  مشکل پارکینگ درروستابرروی رودخانه جنوب روستامطرح گرددوازفضای بالای آن استفاده شود.

4-مقررگردیدباتوجه به مشکل فاضلاب درمسیررودخانه واعتراضات مردم ومجاورین رودخانه مشکل ازطریق ادارات ذی ربط هرچه زودترحل وفصل گردد.

5-زمین ورزشی درشرق روستاکه هزینه فراوانی راصرف آن کرده اند وبه نتیجه مطلوب نرسیده ازطریق اداره تربیت بدنی شهرستان مشکل پیگیری ودنبال گردد.

6-جوانان تحصیلکرده فراوانی درروستا موجودمی باشندآماری ازآنها توسط شورای اسلامی تهیه وبه اداره کارواموراجتماعی ارسال شود.

7-مقررگردیدجهت جلوگیری ازخشک شدن باغات روستاکارهای کارشناسی مفیدازطرف جهادکشاورزی معمول گردد.

8-توسعه جاده بین باغات ومزارع جهت جذب گردشگروجاده وسط روستا ازمواردالزامی می باشد.

9-تامین آب آشامیدنی روستااعم ازآب سالم ولوله کشی جدیدآب شرب وفاضلاب کشی درداخل روستا.

درپایان ضمن تشکرازحاضرین درجلسه مطالب فوق به امضاءحاضرین درجلسه رسیده وباختم صلوات برمحمدوآل محمدجلسه به اتمام رسید.

دیگرتصاویرمرتبط:

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 09:19 ق.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر