روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

تاکانه هه وار

کزی وبی قه دری دله ی که ساسم

به ردش به جاری ویرو حه واسم

تنگم که رده وه پالای کوچه ری

ئه ژنوم هه سان دا په ی ده ر به ده ری

ماوام جیا ئاس به دلی پر خه م

چن لام که رده وه که س نه دیم به چه م

یانه م سازنا جه ی حه سره ت خانه

خه می ویمه ناو باری بیگانه

ئرقی غه ریبی چنگ نیان ناقم

مه یزه ده ی به د مه س باده ی فیراقم

خه سته و په شیو حال سه د جورحه زینم

دژبه یه کتره ن ئازای بی تینم

سه خته ن یاگیو بی که س نه په رسو لیت

مه ر حال نه زانی خار بوزو نه ریت

ئیسه زانانم چونه ن تاقه دار

یا چونه ن مانای تاکانه هه وار

.................................................................

هه وری غه ریبی گه رمه هه تاوه ن

بیزارجه گرمه ولرپه ی شه تاوه ن

دیده م دله ی من توش که وته ن و ویر

هه رچی مه که رو په یم نمه بو ژیر

شه رام که ی دارو هه وای ئاته شگا

غوربه ت وه ش نیه ن دمای خانه گا

هه یات و ئی لای گردین سه ریالان

حه رامی بان لیم دمای سه رچالان

.............................................................................................

لازم به توضیح است که آقای یوسف صالحی چندی است که به سرودن اشعارهورامی روی آورده وکتاب((ره هیله ی ئه سرین)) را نیز به زیر چاپ برده است.

وی مدت یک سال است که به علت بیکاری ونداشتن شغل مناسب  درمرز هانی گه رمله روزها به کارگری وشبها به کول به ری مشغول است این ابیات را به همین مناسبت سروده است.

تاریخ ارسال: جمعه 31 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 04:42 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 1 نظر