روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

کارون پیام رسانان طبیعت درروستای خانقاه

روز پنج شنبه مورخ 2/4/90درمحل سالن مدرسه راهنمائی باباشیخ حسن خانقاه اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری  استان کرمانشاه با همکاری کانون مردم نهاد یاوران زمین اقدام به را ه اندازی کاروان ترویجی ،تحت عنوان کاروان پیام رسانان طبیعت درروستای خانقاه نمود.

صفری کارشناس روابط عمومی منابع طبیعی استان گفت:

ما درراستای ترویج فرهنگ منابع طبیعی وجلب مشارکت مردم درحفظ واحیاء منابع طبیعی استان ، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری  استان کرمانشاه با همکاری کانون مردم نهاد یاوران زمین اقدام به را ه اندازی کاروان ترویجی ،تحت عنوان کاروان پیام رسانان طبیعت نموده که این گروه به روستاها وشهرهای حاشیه جنگل رفته وبااجرای برنامه ها ی متنوع ازقبیل نمایش عروسکی ،مسابقات فرهنگی ،آموزشی ،نقاشی وطرح سوال سعی می نماید زمینه اعتمادسازی رادرکودکان ونوجوانان فراهم وآموزش لازم را به آنها برای اینکه یک مروج منابع طبیعی دروهله اول درخانواده وسپس دراجتماع شوند، بدهدکه دراین راستا کانون مردم نهاد یاوران زمین که عموما جوان می باشند نیزدرکنار اداره روابط عمومی وترویج نقش به سزایی خواهندداشت.

وی درخاتمه گفت این کاروان  بزودی به شهریاروستای شماهم خواهندآمد.

سخنرانی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه

مسابقه کیک خوری بادستان بسته

مسابقه ماهیگیری (مغناطیسی)

مسابقه نقاشی

تاریخ ارسال: جمعه 3 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 01:12 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر