روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

عکسهای یادگاری

ازراست:محمدصالح صالحی زاده-صوفی احمدویسمرادی-رحیم صالحی زاده

ایستاده ازراست:کبیرصیاد-کیومرث ویسی-حسین صالح زاده
نشسته ازچپ:تقی ویسی-جلیل طهایی-سلیمان طهایی

زمان:1359مرحوم حاج حسین درموری

افرادحاضردرعکس:آقایان باقی شکرالهی-فتاح نادری-سیدفتح الله احمدی-سیدهدایت فخرالدینی-سیدرحمان طاهایی-محمدرشید شکرالهی

آقای تقی مرادی ومرحوم کاک علی محمد مرادی

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 12:38 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر