روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

سپای توزوگه رد/مسته فا ره حیمی

دیســـان تـوزوگـه رد دنیـاش داگیــرکـه رد

ئـاوه ردش سـه وقـات هـه ناسـانی سـه رد


دیسـان سـه رکـه شـان مـه لـو ل وماته ن
چـه مـان . چـه مـه رای شـه وی نـه هاته ن

بنـه ش پیـچـاوه شـه مـال نـه سـه رهــه رد
خـه یمـه دان نـه جـاش سپـای تـوزو گـه رد

تـای زلـف چـنـــــورشنـــه نمـــــه شـانـوش
بـوژانـه دل تـه نــگ وه رکـه مـه رپـه روش

تـــــــارای ســه رکـــــه لان گـیـلانه ره شـی
نـه ســارونـه ده شـت تــوریــا وه شــــــــی

مـه لان مـه نالان بـه نـه غمه ی حــــه زین
وه فا وســه رمه سی جه دل کـه رده ن قین

نـه مـه نـه ن ره ونـه ق گــوراله ی هه ردان
شیــووهـــــه ردو دول بـی مــــاوای ده ردان

ســــوســه ن مـه نـالــــــو به ده م ده رده وه
هـــــــوش شــکـوفـــــه ی داران بــه رده وه

چیـــاوده شــت ودول خـــاک دان به سه ردا
شــه راره ی فـیــــراق بــلـــیســه ش وه ردا

(
ســه فـا)بـنــالــه تـویــچ ویـنــه ی مــه لان
ســه فـاش نـه مـه نـه ن شـنـه ی سه رکه لان

بـه لـکـــوشنــه ی ســــــوبح بـلاونـوتــه وه
تـیــن نـــار عـــه شــق بـتـــــاونـو تـــــه وه

مـه لان هــه م دیســان بــه نــه غـمـه ی شادی
بگـیــران جــــــه نــــــو جـــــــــه ژن ئـــازادی

مسته فا ره حیمی 24 / 1 /1390

تاریخ ارسال: شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 01:37 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر